Släpp de olagligt fängslade Greenpeace-aktivisterna!

Alldeles nyss talade jag i kammaren om Rysslands fängslande av aktivister från Greenpeace.

Klicka på denna länk, så kommer du till GUE/NGL: pressmeddelande.

Så här sa jag ungefär i talet:

————-
Herr Talman,

Politik börjar och slutar på gatorna. Eller som i det här fallet, på internationellt vatten. Att Ryssland tillfångatagit fredliga icke-våldsaktivister från en internationell miljöorganisation på internationellt vatten, är ett hot mot demokratin, ett hot mot yttrandefriheten och ett hot mot demonstrationsrättigheten.

I måndags diskuterade vi här i Strasbourg det kommande klimatmötet i Polen och förväntningarna på det mötet verkar nästan obefintliga, eftersom internationella klimatförhandlingarna än så länge varit otillräckliga. Det är därför vi behöver organisationer som Greenpeace som fortsätter att agera, belysa och kämpa för vår natur och framtida generationers rättigheter.

Det olagliga fängslandet av Greenpeace-aktivisterna har väckt internationell uppståndelse och vi bör stämma in i kritiken mer än vi hittills gjort. Det är vår demokratiska skyldighet att kräva att Greenpeace-aktivisterna genast friges!

Share

Snowden, USA, EU och regeringen

Under sommaren har jag funderat lite kring kring Snowden och avslöjandet att USA spionerat på oss alla. Varför protesterar inte EU egentligen mer än vad som görs? Varför har den svenska regeringen så låg profil? Det finns alltså konkreta bevis på att USA lyssnat och scannat och spionerat, mitt under förhandlingarna om ett nytt frihandelsavtal med USA. Vi har alltså ett kännbart verktyg för att kräva ursäkter, kräva öppenhet och dialog, men istället väljer Europas ledare att kommentera frågan så lite som möjligt. Hade det varit ett annat land hade säkert ambassadörer fått åka hem och hot om avbrutna förbindelser duggat tätt. Så varför? Antagligen för att skydda handeln. Pengar går liksom alltid före allt. Även före människor.

Även när det kom uppgifter om avlyssning INNE i europaparlamentet, alltså att en främmande stat har placerat mikrofoner och annat inne på kontor hos parlamentariker i EU, vägrar man att ens göra uppehåll i frihandelsavtalet.

Det finns några olika sätt att se på denna ovilja att uttala sig kritiskt. Antingen visste man om det hela tiden och kanske till och med drog nytta av det hela, eller så är man precis så synisk som man framstår. Människor är oviktiga. Demokrati underordnat och tillväxt och frihandel är ledorden, i ett Europa där människor, mänskliga rättigheter, solidaritet, öppenhet och rättvisa konstant får stryka på foten för pengarna. Kapitalet går före allt.

Det EU borde göra, och det Sverige absolut borde göra, är att erbjuda Snowden asyl. Och avkräva USA en ursäkt och ett löfte. Det är dags att göra upp med den galna tillväxthysteri som driver politiken idag. Det skapar ett samhälle där inte ens de mest häpnadsväckande brott av stater och företag får politiken att lyfta på ögonbrynet.

Nej, ge Snowden asyl. Stoppa frihandelsavtalet och skapa ett samhälle som sätter människor först. En annan värld är möjlig.

Share

Fjellner och Hökmark ljuger

Det är tydligen så att moderaterna Christofer Fjellner och Gunnar Hökmark vill försöka ge sken av att Vänsterpartiet röstar för att EU ska få mer makt. Det här är självklart bara larv och det är de naturligtvis medvetna om.

På sin blogg förra veckan skrev Christofer Fjellner:
”Många talar vitt och brett om vikten av att EU:s makt begränsas (till exempel Vänsterpartiet och Piratpartiet) men röstar konsekvent för ökad makt till Bryssel.”

I Expressen veckan innan dess anklagade Gunnar Hökmark mig och Vänsterpartiet för att samma sak:
”Tvärtemot vad Sjöstedt skriver betyder en röst på Vänsterpartiet en röst på utvidgad makt för EU.”

Förutom det uppenbara att det de skriver är lögn, kan kanske någon undra varför de gör så här. Någon får gärna roa sig med att gå igenom röstprotokollen, så kommer ni finna att V inte överför mer makt till EU; tvärtom brukar vi just få kritik för att vi inte röstar ja till viktiga saker. Men att jag inte röstar ja, beror just på att det handlar om mer överstatlighet. Och det har ingen betydelse att det ligger inom jämställdhetsområdet.

Men antagligen försöker de flytta fokus från allt de själva röstar för som verkligen ökar EU:s makt, inskränker demokratin och hotar friheten för enskilda människor.

Fjellner verkar fokusera på sk initiativ-rapporter som inte är juridiskt bindande (se längst ned för förklaring av initativ-rapporter). Är det bara för att han annars själv röstar för lagstiftningsförslag som innebär att man jagar flyktingar, försöker överföra makt till privata företag på vanliga människors bekostnad och ser till att Kommissionens byråkrater ges mer makt över folkvalda parlament?

Moderaternas EU påminner allt mer och mer om Orwells 1984. Och då blir väl deras verklighetsuppfattning även den samma: krig = fred, frihet = förtryck och så vidare.

Varför försvarar vi oss då inte i media? Tex en replik till Gunnar Hökmark? Jo, vi försökte, men Expressen ville naturligtvis inte ge mig möjlighet att publicera vårt svar. Det är tydligen helt okey för Expressen att en EU-parlamentariker ljuger om en annan EU-parlamentariker, som sen inte ges chans att försvara sig.

* Initiativ-rapport är aldrig bindande för medlemsstater eller Kommission eller Rådet. Rapporten är en åsiktsyttring från Parlamentet, som kan bli viktigt, men kan också hamna i skuggan. Att rösta för en initiativ-rapport innebär aldrig att man överför mer makt till EU. Detta till skillnad mot en lagstitnings-rapport (direktiv eller förordning) från Kommissionen, som i de allra flesta fallen innebär mer makt till EU på bekostnad av medlemsstaternas lagstiftning.

Share

Ska kvinnorna betala för att regeringen ska få sitta åhörare på toppmötena?

Regeringen säger ja till finanspakten. Men det är de lågavlönade kvinnorna i Europa som tvingas bära de uppoffringar som #finanspakten kräver. Jag skrev om det här på europaportalen igår:

Kvinnorna betalar priset för eurokrisen. Idag är kvinnorna i Grekland, Portugal, Italien, Spanien och Irland svårast drabbade. Som ordförande i jämställdhetsutskottet får jag i princip varje dag information som visar hur hårt krisen slår mot kvinnorna i dessa länder.

Det handlar om kraftiga lönesänkningar och växande arbetslöshet. Den offentliga sektorn skär ner och det medför sämre omsorg om barn och gamla. Allt mer oavlönat arbete läggs på kvinnornas axlar. 

Tack vare svenskarnas nej i folkomröstningen 2003 så befinner vi oss i ett betydligt bättre läge än många länder i Europa. Det nej-sidan sa i folkomröstningen har visat sig vara rätt. EMU påtvingar länder en ekonomisk politik, ränta och växelkurs som inte passar dem. Länderna har helt enkelt för olika förutsättningar.

Den överväldigande majoriteten av de personer som lagt fast finanspaktens regelverk är mycket välavlönade och inflytelserika män. Ingen av dessa kommer själv att behöva bära de bördor, eller tvingas till de uppoffringar, som åtstramningspolitiken medför. De stora förlorarna däremot är lågavlönade och arbetslösa kvinnor. Finanspakten grundar sig således både på nyliberala och patriarkala strukturer och värderingar. 

Mitt främsta engagemang i EU-parlamentet handlar om jämställdhetsfrågorna. Jag ser redan tydligt tendensen att åtstramningspolitiken riskerar att förpassa jämställdheten till femtiotalsnivå. I spåren på eurozonens krav på nedskärningar följer otrygga anställningar och diskriminering på arbetsmarknaden. Många kvinnor är beroende av arbetstillfällen i den offentliga sektorn och drabbas när den monteras ner. Kvinnor ska ta mer ansvar för det oavlönade arbetet. De tvingas sluta jobba eller gå ner till deltid för att ta hand om barn, gamla och sjuka när dagis och äldrevård monteras ner. I hushållens pressade ekonomiska situation ökar våldet mot kvinnor. 

Att till och med delar av socialdemokratin anser att Sverige bör ansluta sig till pakten är svårt att förstå. När en blind tro på att Sverige måste tillhöra euron väger tyngre än de grundläggande värderingarna om rättvisa och jämlikhet, så har man verkligen förlorat det politiska perspektivet.

Ett nej till finanspakten är att respektera folkomröstningens resultat 2003. Ett nej är också nödvändigt för att försvara jämställdheten.

Mikael Gustafsson

Share

Om kvinnorna ska få plats måste män flytta sig

Jag har en debattartikel på SVT.se om att kvinnor inte tillåts vara delaktiga i fredsprocesser och när det blir dags att bygga upp efter en konflikt.

Kvinnornas rättigheter hamnar i skymundan
Publicerad 17 januari, 2012 – 13:20
FOLK OCH FÖRSVAR Under den arabiska vårens uppror gick kvinnor i första ledet och betalade ett högt pris. Regimerna kränkte, misshandlade och våldtog dem. Men nu hamnar kvinnors rättigheter i skymundan. Det skriver EU-parlamentarikern Mikael Gustafsson (V).

Männens dominans och kvinnors underordning syns i uttalanden om att införa religiösa konstitutioner. När nya grundlagar diskuteras ses kvinnors rättigheter som oviktiga. Kvinnor tillåts inte delta i övergångsråden.

Det svenska utrikesdepartementet under Carl Bildt talar gärna om demokrati och mänskliga rättigheter. Men i praktiken kommer kvinnors rättigheter i skymundan även här.

Sveriges förhållande till omvärlden domineras nämligen inte av fredsarbete och mänskliga rättigheter utan av vapen. Sverige säljer mest vapen i världen i förhållande till folkmängd. På bara tio år har vår vapenexport ökat med 350 procent. Våra insatser i konflikthärdar handlar mest om vapenmakt. Vårt deltagande i EU:s och Natos militära verksamhet har blivit ett faktum som få ifrågasätter.

Det är tio år sedan FN:s säkerhetsråd antog resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet i väpnade konflikter. Den hanterar tre viktiga mål: att förebygga krig, att skydda kvinnor i krig och att kvinnor ska delta i fredsprocesser. Exempel från Kongo och Sudan visar behovet, hur övergrepp mot kvinnor används som vapen men sedan skuffas undan i fredsprocessen.

Kvinnorna måste vara med i fredsarbetet. Men för att kvinnorna ska ha samma utrymme krävs det att andra hälften, männen, lämnar ifrån sig makt. Och utifrån många erfarenheter vet vi hur dåligt den processen brukar fungera, oavsett om det gäller Sverige eller ett arabiskt land.

Skriftliga dokument är helt klart viktiga politiska markörer. Men de når oftast inte ända fram. De patriarkala strukturerna behåller greppet om samhällssystemen. De kan se olika ut i olika geografiska och historiska sammanhang. Men i grunden härstammar de från en och samma system av underordning och förtryck.

Hade resolution 1325 istället varit ett vapensystem som näringslivet och aktieägare kunde tjäna pengar på så hade den med stor sannolikhet blivit en framgångsrik exportvara. Men så länge den betraktas som en ”mjukvara” som man bara kan predika om i konferensrummen, stannar den just på konferenserna.

En gång i tiden hade Sverige ett högt internationellt anseende för freds- och demokratiarbete. För att vi ska få den statusen igen krävs att vi ändrar vår utrikespolitik och verkar för nedrustning och fredliga lösningar på konflikter. Vi måste arbeta för kvinnors säkerhet och för kvinnors fulla delaktighet på lika villkor i fredsprocesser.

Share

EU vill ha samma tågkaos som Sverige

För en stund sen röstade parlamentet röstade för EU-kommissionens förslag till inrättande av ett gemensamt europeiskt järnvägsområde. Direktivet ger mycket liten valfrihet för det egna landet att organisera och driva järnvägstrafik utifrån landets egna önskemål.

Problemen med avregleringar inom kollektivtrafiken drabbar kvinnor mest, eftersom de använder kollektiva färdmedel mer än män. Det är tråkigt att de som verkligen gör en insats för klimatet ska straffas med tågkaos och timvis med extra perrongtid.

Avregleringen har fungerat uselt i Sverige, eftersom alla vill göra vinster men ingen vill ta ansvar. Det vet alla som huttrar på perongerna i väntan på sena tåg. Ändå kräver parlamentets majoritet av ideologiska skäl mer av den varan för hela EU.

Vänsterpartiet vill:
Varje medlemsstat beslutar själv om järnvägstrafiken ska drivas av myndigheter, bolag eller konkurrerande operatörer.
Varje medlemsstat fastställer själv hur järnvägstrafiken ska finansieras.
Varje medlemsstat ska säkerställa att järnvägsnätet är harmoniserat så att internationell tågtrafik kan använda det.
Om en medlemsstat tillåter konkurrerande järnvägsföretag bör konkurrensneutrala villkor råda för samtliga järnvägsföretag. 

Share

EU lagstiftar om blockering av barnporr

Idag röstade EU-parlamentet för en uppgörelse med ministerådet om åtgärder mot barnporr. Bland annat ska medlemsländerna blockera internetsajter med barnporr.

Jag gillar inte tanken på att blockera sajter. Men jag röstade ja, eftersom barnens bästa måste gå först. Barnporr är ett gränsöverskridande problem som skadar barn, därför stödjer jag åtgärder mot det. Varje barn som kan hjälpas är ett framsteg.

Tekniken att blockera sajter är visserligen trubbig och sajterna återuppstår på andra håll. Men det är ett användbart verktyg.

Att ta bort eller blockera material på internet är en inskränkning i yttrandefriheten, och det måste göras på ett rättssäkert sätt. Internetanvändarna måste få veta varför en sajt blockeras och få veta hur de kan överklaga. Det är också viktigt att EU-reglerna som införs inte stör det svenska arbetet mot barnporr. Medlemsländer som redan har ett bra system mot barnporr måste få behålla det.

Lagstiftningen innehåller bland annat:
* Harmonisering av straffen för övergrepp mot barn och barnporr.
* Regler för att kunna beslagta pengar som kommer från sådana brott.
* Blockering av internetsajter som sprider barnporr
* Skydd och stöd till offer.

Share

Förhandla om föräldraledigheten

Jag pratade i plenum idag om direktivet om föräldraledighet som har blockerats av rådet.

Ordförande!

Jag skulle vilja uttrycka mitt stöd till Fru Estrela och tackar henne för hennes initiativ att uppmana rådet att gå in i förhandlingar med Parlamentet.

Jag är övertygad om att förhandlingar kommer att öppna dörrar till en lösning och förhoppningsvis till bättre tillvaro för europeiska familjer.

Jag vill också ta tillfället i akt och poängtera vikten av delat föräldraansvar för barnen. Mycket talar för att en bättre balans mellan familj och arbete, för både kvinnor och män, leder till en bättre samhällsutveckling, både ur ett ekonomiskt- och inte minst ur ett jämställdhetsperspektiv.

Det är alltså hög tid att alla inblandade parter tar sitt ansvar och sätter sig runt förhandlingsbordet!

Share

Kvinnor med funktionsnedsättning dubbelt diskriminerade

Och här är mitt andra tal, samma dag.

Rörlighet och integrering av människor med funktionshinder

 

Herr ordförande!

 

Den här resolutionen är viktig då den handlar om att samhället måste öka tillgängligheten och inte handikappa kvinnor och män med funktionsnedsättning. Särskilt glad är jag att resolutionen lyfter fram betydelsen av jämställdhetsperspektiv i den här frågan. För minskad frihet för funktionshindrade leder oftast till ökat omhändertagande från kvinnor. Kvinnor med funktionsnedsättning drabbas även oftare av fattigdom och social utestängning.

 

I ett socialt hållbart samhälle finns inte dubbeldiskriminering av kvinnor med funktionsnedsättning idag. I ett socialt hållbart samhälle har kvinnor och män med funktionsnedsättning en god livskvalitet och är inte socialt utestängda. Tyvärr leder dagens åtstramningspolitik till att vi kommer längre från att nå ett socialt hållbart samhälle.

Share

Mitt första tal i plenum

Här är ett tal jag höll i plenum igår, mitt första!

Rörlighet och integrering av människor med funktionshinder

Ordförande!
Den här resolutionen är viktig då den handlar om att samhället måste öka tillgängligheten och inte handikappa kvinnor och män med funktionsnedsättning. Särskilt glad är jag att resolutionen lyfter fram betydelsen av jämställdhetsperspektiv i den här frågan. För minskad frihet för funktionshindrade leder oftast till ökat omhändertagande från kvinnor. Kvinnor med funktionsnedsättning drabbas även oftare av fattigdom och social utestängning.

I ett socialt hållbart samhälle finns inte dubbeldiskriminering av kvinnor med funktionsnedsättning idag. I ett socialt hållbart samhälle har kvinnor och män med funktionsnedsättning en god livskvalitet och är inte socialt utestängda. Tyvärr leder dagens åtstramningspolitik till att vi kommer längre från att nå ett socialt hållbart samhälle.

Share