Feminism

Feminism som vattendelare

Det finns många missuppfattningar om feminism. Det handlar nämligen inte om något annat än att kvinnor ska ges samma möjligheter och rättigheter som män. Tidigare talade man inte om feminism, utan om kvinnorörelsen. På senare talar man uteslutande om feminism, vilket från början var ett nedsättande uttryck. Då var feminister kvinnor som sökte sig utanför ramen för samtidens könsnormer. I Paris anordnades en internationell kvinnokonferens 1892, då gjorde man begreppet feminism till sitt.

Om du ska diskutera feminism med någon är det några centrala begrepp du bör känna till. Särskilt viktigt är det att du åtminstone har ett hum om vad som menas med genus, genussystemet och patriarkat. Patriarkatet handlar kort om mannens inflytande i samhället. Inom feminismen är genus ett annat ord för könsroll, det vill säga vad som är kvinnligt respektive manligt, och spelvärlden är fylld till bredden med könsroller. Och genussystemet används för att förklara maktordningen som uppstått mellan könen.

Långt ifrån alla anser att det finns en maktordning mellan könen. Per Johansson, professor vid Uppsala Universitet, är en av dem. Johansson menar att bilden blir orättvis när feminister uteslutande lyfter fram områden där kvinnor missgynnas; han menar att områden där kvinnor gynnas är lika många. Han ger bland annat som exempel att kvinnor har bättre betyg, bättre utbildning, att färre kvinnor är kriminella och framför allt att de lever längre. Dock finns det ingen anledning att försvara det kvinnohat som finns.

Johansson skriver vidare att han inte har något emot feminism som sådan, men att det finns ett problem i att en motvikt saknas. Det leder till att invanda föreställningar blir till verklighet – som att kvinnor utsätts för mer våld än män, när verkligheten egentligen ser annorlunda ut. Johansson menar således att kämpa för jämställdhet är bra, men att det inte per automatik finns ett likhetstecken mellan feminism och jämställdhet.

Diskussioner om feminism är alltid intressanta. Alla har olika erfarenheter och värderingar, varför det sällan är enkelt att enas om vad som är fel respektive rätt i samhället. Och vad gäller feminism är de flesta eniga i det stora hela – att alla människor är lika mycket värda. Det är en bit på vägen mot ett jämställt samhälle.

Feminism